新闻动态

日感激《非诚勿扰》 赠冯导感激状

日感激《非诚勿扰》 赠冯导感激状

据日本“配合社”报导 ,因为以北海道为舞台的《非诚勿扰》在中国热映,吸引了年夜量慕名前去影片外景地的中国旅客,为这天本北海道方面决议向该影片导演冯小刚赠予感激状。 本月20日至24日 ,北海道副知事高原阳二以及外景地钏路 、网走两市市长将对于北京以及上海举行拜候 。除了了向冯小刚导演赠予感激状外,还将向本地游览主管部分推介北海道游览。 《非诚勿扰》是一部讲述在网上了解的中国男女在北海道东部游览途中逐渐坠入爱河的恋爱笑剧。去年12月在中国上映后单月不雅世人数达350万人,票房收入近3.4亿人平易近币 ,各旅行社纷纷借此良机推出赴北海道外景地的游览项目 。

bob娱乐体育官网入口-最新版app下载
【读音】:

jù rì běn “pèi hé shè ”bào dǎo ,yīn wéi yǐ běi hǎi dào wéi wǔ tái de 《fēi chéng wù rǎo 》zài zhōng guó rè yìng ,xī yǐn le nián yè liàng mù míng qián qù yǐng piàn wài jǐng dì de zhōng guó lǚ kè ,wéi zhè tiān běn běi hǎi dào fāng miàn jué yì xiàng gāi yǐng piàn dǎo yǎn féng xiǎo gāng zèng yǔ gǎn jī zhuàng 。 běn yuè 20rì zhì 24rì ,běi hǎi dào fù zhī shì gāo yuán yáng èr yǐ jí wài jǐng dì chuàn lù 、wǎng zǒu liǎng shì shì zhǎng jiāng duì yú běi jīng yǐ jí shàng hǎi jǔ háng bài hòu 。chú le le xiàng féng xiǎo gāng dǎo yǎn zèng yǔ gǎn jī zhuàng wài ,hái jiāng xiàng běn dì yóu lǎn zhǔ guǎn bù fèn tuī jiè běi hǎi dào yóu lǎn 。 《fēi chéng wù rǎo 》shì yī bù jiǎng shù zài wǎng shàng le jiě de zhōng guó nán nǚ zài běi hǎi dào dōng bù yóu lǎn tú zhōng zhú jiàn zhuì rù ài hé de liàn ài xiào jù 。qù nián 12yuè zài zhōng guó shàng yìng hòu dān yuè bú yǎ shì rén shù dá 350wàn rén ,piào fáng shōu rù jìn 3.4yì rén píng yì jìn bì ,gè lǚ háng shè fēn fēn jiè cǐ liáng jī tuī chū fù běi hǎi dào wài jǐng dì de yóu lǎn xiàng mù 。

发布评论