新闻动态

东京迪斯尼推出“怪兽电力公司”

东京迪斯尼推出“怪兽电力公司”

以迪斯尼经典动画片《怪兽电力公司》为底本制作的游乐举措措施“怪兽电力公司‘迷藏巡游车’”15日在东京迪斯尼陆地乐土正式对于公家开放。 新游乐举措措施的总投资约100亿日元(约合1亿美元),其配景舞台是“怪兽电力公司”以及“怪兽城”。 旅客们被约请搭乘“迷藏巡游车”,一同插手影片中的长毛怪苏利及独眼绿怪物年夜眼仔精心筹谋的捉迷藏游戏 。旅客坐上有轨的“迷藏巡游车”驶出不远 ,电闸被拉下,整个“怪兽电力公司”以及“怪兽城”堕入一片暗淡。这时候,搭客使用巡游车上配备的手电筒扫射邮筒、箱子以及茅厕等怪兽可能藏身之处 ,就能够发明各式各样有趣的怪兽。同时,“怪兽电力公司”的修建、“怪兽城”内的人气餐厅等也让旅客们重温动画片中认识的场景 。 此外,以及“怪兽电力公司"迷藏巡游车"”配套的“怪兽电力公司”市肆从15日起最先发售印有怪兽头像的腕表 、扇子以及杯子等约220个品种的记念品。 在全世界经济萧条的情况下 ,东京迪斯尼乐土2008年(截至本年3月31日)共欢迎旅客2710万人次,创下汗青纪录。东京迪斯尼乐土自1983年开园以来,按照季候的差别变换节目内容 ,各类游乐举措措施更是在人气降落以前实时获得改换 。迪斯尼在连结旅客新鲜感方面的起劲可能恰是乐土患上以维持人气的法门。

bob娱乐体育官网入口-最新版app下载
【读音】:

yǐ dí sī ní jīng diǎn dòng huà piàn 《guài shòu diàn lì gōng sī 》wéi dǐ běn zhì zuò de yóu lè jǔ cuò cuò shī “guài shòu diàn lì gōng sī ‘mí cáng xún yóu chē ’”15rì zài dōng jīng dí sī ní lù dì lè tǔ zhèng shì duì yú gōng jiā kāi fàng 。 xīn yóu lè jǔ cuò cuò shī de zǒng tóu zī yuē 100yì rì yuán (yuē hé 1yì měi yuán ),qí pèi jǐng wǔ tái shì “guài shòu diàn lì gōng sī ”yǐ jí “guài shòu chéng ”。 lǚ kè men bèi yuē qǐng dā chéng “mí cáng xún yóu chē ”,yī tóng chā shǒu yǐng piàn zhōng de zhǎng máo guài sū lì jí dú yǎn lǜ guài wù nián yè yǎn zǎi jīng xīn chóu móu de zhuō mí cáng yóu xì 。lǚ kè zuò shàng yǒu guǐ de “mí cáng xún yóu chē ”shǐ chū bú yuǎn ,diàn zhá bèi lā xià ,zhěng gè “guài shòu diàn lì gōng sī ”yǐ jí “guài shòu chéng ”duò rù yī piàn àn dàn 。zhè shí hòu ,dā kè shǐ yòng xún yóu chē shàng pèi bèi de shǒu diàn tǒng sǎo shè yóu tǒng 、xiāng zǐ yǐ jí máo cè děng guài shòu kě néng cáng shēn zhī chù ,jiù néng gòu fā míng gè shì gè yàng yǒu qù de guài shòu 。tóng shí ,“guài shòu diàn lì gōng sī ”de xiū jiàn 、“guài shòu chéng ”nèi de rén qì cān tīng děng yě ràng lǚ kè men zhòng wēn dòng huà piàn zhōng rèn shí de chǎng jǐng 。 cǐ wài ,yǐ jí “guài shòu diàn lì gōng sī "mí cáng xún yóu chē "”pèi tào de “guài shòu diàn lì gōng sī ”shì sì cóng 15rì qǐ zuì xiān fā shòu yìn yǒu guài shòu tóu xiàng de wàn biǎo 、shàn zǐ yǐ jí bēi zǐ děng yuē 220gè pǐn zhǒng de jì niàn pǐn 。 zài quán shì jiè jīng jì xiāo tiáo de qíng kuàng xià ,dōng jīng dí sī ní lè tǔ 2008nián (jié zhì běn nián 3yuè 31rì )gòng huān yíng lǚ kè 2710wàn rén cì ,chuàng xià hàn qīng jì lù 。dōng jīng dí sī ní lè tǔ zì 1983nián kāi yuán yǐ lái ,àn zhào jì hòu de chà bié biàn huàn jiē mù nèi róng ,gè lèi yóu lè jǔ cuò cuò shī gèng shì zài rén qì jiàng luò yǐ qián shí shí huò dé gǎi huàn 。dí sī ní zài lián jié lǚ kè xīn xiān gǎn fāng miàn de qǐ jìn kě néng qià shì lè tǔ huàn shàng yǐ wéi chí rén qì de fǎ mén 。

发布评论