新闻动态

埃塞高原玫瑰怒放

埃塞高原玫瑰怒放

4月9日,在间隔埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴40千米的奥罗莫州金玫瑰农场,工人将方才剪下的玫瑰运往包装车间

  最近几年来 ,埃塞俄比亚鲜花莳植以及出口年夜幅增加,出口额跃居非洲第二。其鲜花以花朵年夜、花期长 、花茎长深受国际市场青睐。今朝,埃塞俄比亚天下跨越6万人从事鲜花财产 。埃塞俄比亚当局但愿经由过程减免税收等体式格局吸引更多投资商 ,实此刻5年内鲜花跨越咖啡成为该国第一年夜出口财产的方针。阐发人士以为,因为天气相宜、贸易情况精良和当局鼎力大举撑持,埃塞俄比亚有可能在将来几年跨越肯尼亚成为非洲第一年夜花草出口国。

4月9日 ,在间隔埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴40千米的奥罗莫州的金玫瑰农场,工人在收拾整顿包装好的玫瑰4月9日,在间隔埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴40千米的奥罗莫州金玫瑰农场 ,工人将方才剪下的玫瑰运往包装车间

bob娱乐体育官网入口-最新版app下载
【读音】:

4yuè 9rì ,zài jiān gé āi sāi é bǐ yà shǒu dōu yà de sī yà bèi bā 40qiān mǐ de ào luó mò zhōu jīn méi guī nóng chǎng ,gōng rén jiāng fāng cái jiǎn xià de méi guī yùn wǎng bāo zhuāng chē jiān

  zuì jìn jǐ nián lái ,āi sāi é bǐ yà xiān huā shì zhí yǐ jí chū kǒu nián yè fú zēng jiā ,chū kǒu é yuè jū fēi zhōu dì èr 。qí xiān huā yǐ huā duǒ nián yè 、huā qī zhǎng 、huā jīng zhǎng shēn shòu guó jì shì chǎng qīng lài 。jīn cháo ,āi sāi é bǐ yà tiān xià kuà yuè 6wàn rén cóng shì xiān huā cái chǎn 。āi sāi é bǐ yà dāng jú dàn yuàn jīng yóu guò chéng jiǎn miǎn shuì shōu děng tǐ shì gé jú xī yǐn gèng duō tóu zī shāng ,shí cǐ kè 5nián nèi xiān huā kuà yuè kā fēi chéng wéi gāi guó dì yī nián yè chū kǒu cái chǎn de fāng zhēn 。chǎn fā rén shì yǐ wéi ,yīn wéi tiān qì xiàng yí 、mào yì qíng kuàng jīng liáng hé dāng jú dǐng lì dà jǔ chēng chí ,āi sāi é bǐ yà yǒu kě néng zài jiāng lái jǐ nián kuà yuè kěn ní yà chéng wéi fēi zhōu dì yī nián yè huā cǎo chū kǒu guó 。

4yuè 9rì ,zài jiān gé āi sāi é bǐ yà shǒu dōu yà de sī yà bèi bā 40qiān mǐ de ào luó mò zhōu de jīn méi guī nóng chǎng ,gōng rén zài shōu shí zhěng dùn bāo zhuāng hǎo de méi guī 4yuè 9rì ,zài jiān gé āi sāi é bǐ yà shǒu dōu yà de sī yà bèi bā 40qiān mǐ de ào luó mò zhōu jīn méi guī nóng chǎng ,gōng rén jiāng fāng cái jiǎn xià de méi guī yùn wǎng bāo zhuāng chē jiān

发布评论