新闻动态

独龙江在哪里?独龙江门票几多?

独龙江在哪里?独龙江门票几多?

【独龙江年夜峡谷在哪里?】

这是最值患上留下来细细咀嚼的原始天然风景,积雪冰封的地舆、天气情况使它处在一种与世阻遏的状况中。这里的水绿患上让你看不敷,峡谷清幽而艰深 ,雪山高峻陡峭巍峨。

这里栖身着“旷古之族”——独龙族 。拥有着怪异的人文文化,牵动着每个热爱摸索的人的好奇心。独龙江起源于西藏察隅县境内,藏语叫“美尔东曲”;南下入云南怒江州贡山县境后称独龙江。

【独龙江游览必去景点】

探寻纹面女

独龙江上游的村寨栖身着【纹面女】 ,已往独龙族人没有同一的族称,新中国建立后,按照独龙人平易近的意愿 ,周恩来总理亲自给他们正式命名为独龙族 。独龙族纹面习俗早已经消散,今朝活着的独龙族纹面女不足25人,漫衍在怒江独龙江差别乡村 ,且年数最小的也已经过70岁。

高黎贡山

独龙江身藏高黎贡山之中,前去独龙江的路上会颠末最美的挂壁公路,一起均可以拍摄到原始丛林以及贵重的野活泼物。高黎贡山山超过五个纬度带 ,是地球上迄今独一生存有年夜片由潮湿热带丛林到温带丛林过渡的地域 。

这里也是云南八台甫花的故里 ,壮不雅的花开景不雅使人震撼。并且!飞瀑流泉 、雪山湖泊遍布的高黎贡山照旧火山热海的漫衍地,风光绝美。

【独龙江门票几多】

50元/人 。

【游览小贴士】

勾当设备

带上拉杆箱(日常平凡可丢车上或者者宾馆),还可配个摄影包或者小腰包勾当时辰用 ;

长袖T恤衬衣需要 ,厚外衣也需要,保暖衣(保举冲锋衣+抓绒衣),太阳镜、遮阳帽、游览用鞋;

伤风药 、肠胃药、维它命、创可贴 、风油精;

防晒霜+保潮湿肤水+护手霜+护唇(MM必备) ;

各类数码产物及充电器、摄影器材;

备一些干粮、生果以及零食 ,保温水壶;

洗漱用品,换洗衣物,泳衣(泡温泉用)。

bob娱乐体育官网入口-最新版app下载


【读音】:

【dú lóng jiāng nián yè xiá gǔ zài nǎ lǐ ?】

zhè shì zuì zhí huàn shàng liú xià lái xì xì jǔ jiáo de yuán shǐ tiān rán fēng jǐng ,jī xuě bīng fēng de dì yú 、tiān qì qíng kuàng shǐ tā chù zài yī zhǒng yǔ shì zǔ è de zhuàng kuàng zhōng 。zhè lǐ de shuǐ lǜ huàn shàng ràng nǐ kàn bú fū ,xiá gǔ qīng yōu ér jiān shēn ,xuě shān gāo jun4 dǒu qiào wēi é 。

zhè lǐ qī shēn zhe “kuàng gǔ zhī zú ”——dú lóng zú 。yōng yǒu zhe guài yì de rén wén wén huà ,qiān dòng zhe měi gè rè ài mō suǒ de rén de hǎo qí xīn 。dú lóng jiāng qǐ yuán yú xī cáng chá yú xiàn jìng nèi ,cáng yǔ jiào “měi ěr dōng qǔ ”;nán xià rù yún nán nù jiāng zhōu gòng shān xiàn jìng hòu chēng dú lóng jiāng 。

【dú lóng jiāng yóu lǎn bì qù jǐng diǎn 】

tàn xún wén miàn nǚ

dú lóng jiāng shàng yóu de cūn zhài qī shēn zhe 【wén miàn nǚ 】,yǐ wǎng dú lóng zú rén méi yǒu tóng yī de zú chēng ,xīn zhōng guó jiàn lì hòu ,àn zhào dú lóng rén píng yì jìn de yì yuàn ,zhōu ēn lái zǒng lǐ qīn zì gěi tā men zhèng shì mìng míng wéi dú lóng zú 。dú lóng zú wén miàn xí sú zǎo yǐ jīng xiāo sàn ,jīn cháo huó zhe de dú lóng zú wén miàn nǚ bú zú 25rén ,màn yǎn zài nù jiāng dú lóng jiāng chà bié xiāng cūn ,qiě nián shù zuì xiǎo de yě yǐ jīng guò 70suì 。

gāo lí gòng shān

dú lóng jiāng shēn cáng gāo lí gòng shān zhī zhōng ,qián qù dú lóng jiāng de lù shàng huì diān mò zuì měi de guà bì gōng lù ,yī qǐ jun1 kě yǐ pāi shè dào yuán shǐ cóng lín yǐ jí guì zhòng de yě huó pō wù 。gāo lí gòng shān shān chāo guò wǔ gè wěi dù dài ,shì dì qiú shàng qì jīn dú yī shēng cún yǒu nián yè piàn yóu cháo shī rè dài cóng lín dào wēn dài cóng lín guò dù de dì yù 。

zhè lǐ yě shì yún nán bā tái fǔ huā de gù lǐ ,zhuàng bú yǎ de huā kāi jǐng bú yǎ shǐ rén zhèn hàn 。bìng qiě !fēi bào liú quán 、xuě shān hú bó biàn bù de gāo lí gòng shān zhào jiù huǒ shān rè hǎi de màn yǎn dì ,fēng guāng jué měi 。

【dú lóng jiāng mén piào jǐ duō 】

50yuán /rén 。

【yóu lǎn xiǎo tiē shì 】

gōu dāng shè bèi

dài shàng lā gǎn xiāng (rì cháng píng fán kě diū chē shàng huò zhě zhě bīn guǎn ),hái kě pèi gè shè yǐng bāo huò zhě xiǎo yāo bāo gōu dāng shí chén yòng ;

zhǎng xiù Txù chèn yī xū yào ,hòu wài yī yě xū yào ,bǎo nuǎn yī (bǎo jǔ chōng fēng yī +zhuā róng yī ),tài yáng jìng 、zhē yáng mào 、yóu lǎn yòng xié ;

shāng fēng yào 、cháng wèi yào 、wéi tā mìng 、chuàng kě tiē 、fēng yóu jīng ;

fáng shài shuāng +bǎo cháo shī fū shuǐ +hù shǒu shuāng +hù chún (MMbì bèi );

gè lèi shù mǎ chǎn wù jí chōng diàn qì 、shè yǐng qì cái ;

bèi yī xiē gàn liáng 、shēng guǒ yǐ jí líng shí ,bǎo wēn shuǐ hú ;

xǐ shù yòng pǐn ,huàn xǐ yī wù ,yǒng yī (pào wēn quán yòng )。

发布评论